Maar de professor had ook een grote rol, wat een happening!