Opgravingen in Antwerpen

Momenteel worden in Antwerpen grootschalige archeologische opgravingen van de 16de eeuwse Spaanse omwalling uitgevoerd, in het kader van de heraanleg van de Noorderleien.

Naast het kruispunt van de Frankrijklei en Italiëlei ligt de brug die naar de Kipdorppoort voerde, de tweede grootste poort van de omwalling. Dit archeologisch relict zal ook na de heraanleg in situ zichtbaar blijven.

Spaanse wallen, dus Brielle is present. Wat een fantastische dag, wat een ervaring om mee te mogen maken. Het was super!! Bedankt Antwerpen...🙂

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •