Hallo,

 
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Heleen Wemerman, leidster van de Geuzenkinderen. Ik heb het dansgroepje in 1996 overgenomen van Tineke Langeveld. Inmiddels is het dansgroepje een dansgroep geworden met naam (wie kent de Geuzenkinderen nou niet?!) en met uitbreiding van de Vaandeldragers. 
Ik ben moeder van 4 kinderen, inmiddels allen volwassen.
Ik werk bij Kind en Onderwijs Rotterdam, bij de Talmaschool, als leraarondersteuner.
Als uit de hand gelopen hobby, heb ik in mijn vrije tijd, de leiding over de Geuzenkinderen en Vaandeldragers. Het is dus een passie.
Gelukkig heb ik veel steun, van ouders en van vaste hulp, zoals, Laura, Ciska, Jacco, Marleen, Bram, Annick en  mijn dochter Sanne. 
 
Wie zijn de Geuzenkinderen?
 
De Geuzenkinderen zijn kinderen ( van 4 tot en met 12 jaar) die gekleed gaan als kinderen uit 1572, die dansen en zingen op Oudhollandse kinderliedjes.
Zij treden op, we geven workshops en natuurlijk zijn wij 1 april een belangrijke publiekstrekker, wanneer wij door de straten van Brielle dansen en zingen.
Wij oefenen iedere woensdag al voor de kerstvakantie voor 1 april.
Optredens aan zorginstellingen in Brielle zijn gratis, voor andere optredens willen we graag een vrijwillige bijdrage. Ook geef ik workshops, de geschiedenis van de Watergeuzen, inname van Den Briel.
Wij zijn afhankelijk van sponsoring en donaties. Ook hiervoor kunt u contact met mij opnemen.
Kleding voor de kinderen en uzelf, kunt u verkrijgen bij de Geuzennaald. Dit is de kledingwinkel van de 1 aprilvereniging, waar wij nauw mee samenwerken. 
Wilt u uw kind opgeven, dan kan dat via het tabblad 'contact'. 
 

Jan Klaassen de Trompetter